(1)
Nguyễn, X. K. .; Nguyễn, V. C. .; Nguyễn, V. C. . ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC, YẾU TỐ NGUY CƠ NHIỄM LEPTOSPIRA TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM. VMJ 2023, 526.