(1)
Vũ , T. T. T. .; Hoàng, T. N. .; Nguyễn, T. H. L. .; Nguyễn, T. T. .; Nguyễn, T. H. V. .; Đặng, T. T. .; Nguyễn, T. T. B. .; Trương , V. D. .; Trương , V. D. . LO ÂU, TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở CÁC CẶP VỢ CHỒNG KHÁM, ĐIỀU TRỊ HIẾM MUỘN TẠI TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH SẢN QUỐC GIA, BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG NĂM 2022. VMJ 2023, 526.