(1)
Trịnh , N. A. .; Trần, V. L. .; Nguyễn, N. T. .; Vũ , T. T. H. . CÁC HỘI CHỨNG LÃO KHOA VÀ BỆNH ĐỒNG MẮC Ở NGƯỜI LOÃNG XƯƠNG CAO TUỔI. VMJ 2023, 526.