(1)
Vũ , T. T. .; Đèo , Đức L. .; Quế, V. H. .; Ngô , V. T. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT GÃY DUPUYTREN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. VMJ 2023, 526.