(1)
Trịnh , Q. Đôn .; Nguyễn, T. B. A.; Trương , V. D. PHÂN TÍCH CHI PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THỌ XUÂN, TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2019 – 2021. VMJ 2023, 526.