(1)
Đỗ, Đình T. .; Phạm , V. D. .; Ngô , T. H. .; Nguyễn, T. N.; Khúc , T. T. M. .; Nguyễn, T. D. . NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN LO ÂU, RỐI LOẠN GIẤC NGỦ Ở BỆNH NHÂN COVID-19 KÉO DÀI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN. VMJ 2023, 526.