(1)
Vũ , H. T.; Trần, T. .; Lê, V. T. . MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG UNG THƯ DẠ DÀY TẾ BÀO NHẪN. VMJ 2023, 526.