(1)
Nguyễn, T. H.; Đinh, N. S.; Hoàng, T. V. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH LAO TRẺ EM THEO HƯỚNG DẪN CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG LAO QUỐC GIA TẠI KHOA NHI - BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG. VMJ 2023, 530.