(1)
Võ , T. T.; Phan, N. T.; Nguyễn, B. L.; Võ , T. P. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI BẰNG ĐINH PFNA KHÔNG DÙNG BÀN CHỈNH HÌNH TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT. VMJ 2023, 530.