(1)
Nguyễn, Đình C.; Ngô, V. T. ĐIỀU TRỊ GÃY 2 CỘT Ổ CỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG BÊN TRONG. VMJ 2023, 530.