(1)
Nguyễn, T. T. M.; Nguyễn, K. T.; Trần, Q. T.; Phạm, C. P.; Lê, C. Đại. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BƯỚC 1 BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ DI CĂN CÓ ĐỘT BIẾN EGFR BẰNG ERLOTINIB TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN. VMJ 2023, 530.