(1)
Nguyễn, Đình M.; Nguyễn, T. T. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY CHẤN THƯƠNG GAN TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC. VMJ 2023, 530.