(1)
Nguyễn, T. N.; Ngọc Toàn; Trần, V. D.; Nguyễn, Q. T. HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT BÍT DÙ THÔNG LIÊN NHĨ DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TIM TRONG BUỒNG TIM. VMJ 2023, 530.