(1)
Hoàng, T. N. V.; Nguyễn, Đỗ H. N.; Trần, T. N. V.; Nguyễn, P. H. N.; Trần, V. K.; Nguyễn, T. T. T. PHÂN TÍCH GÁNH NẶNG BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 TẠI VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU ĐA TRUNG TÂM TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TUYẾN QUẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. VMJ 2023, 530.