(1)
Bồ, V. L.; Nguyễn, Đình T.; Nguyễn, Đạo T. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU DO VI KHUẨN ĐA KHÁNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH. VMJ 2023, 530.