(1)
Võ , T. L.; Vương, M. N.; Lê, T. TỔNG QUAN VỀ NHIỄM NẤM TALARAMOYCES MARNEFFEI Ở BỆNH NHÂN NHIỄM HIV/AIDS. VMJ 2023, 530.