(1)
Lê, T. H. T.; Võ , T. T.; Bùi, T. T. Q.; Võ , K. L. THỰC TRẠNG GIAO TIẾP CỦA ĐIỀU DƯỠNG, KỸ THUẬT VIÊN VỚI NGƯỜI BỆNH TẠI CÁC KHOA CẬN LÂM SÀNG. VMJ 2023, 530.