(1)
Lý, K. V.; Lê, T. H.; Phan, T. C. L.; Đỗ, T. T. T.; Lê, T. T. N. TÁC NHÂN VI SINH PHÁT HIỆN TRÊN MẪU ĐÀM BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG NHẬP VIỆN. VMJ 2023, 530.