(1)
Vũ, T. N. H.; Hồ, M. N.; Nguyễn, Q. A.; Phạm, Q. T. THỰC HÀNH PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI PHƯỜNG TRƯƠNG QUANG TRỌNG, THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2023. VMJ 2023, 530.