(1)
Nguyễn, T. X. H.; Lê, T. K. D.; Đỗ, T. S.; Trần, T. A.; Hoàng, T. D. NGUYÊN NHÂN SUY HÔ HẤP Ở TRẺ SƠ SINH TẠI TRUNG TÂM NHI KHOA - BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN. VMJ 2023, 530.