(1)
Hoàng, V. S.; Trần, C. D. TỈ LỆ BIẾN CHỨNG VÀ TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM KHUẨN. VMJ 2023, 530.