(1)
Nguyễn , Q. T. .; Nguyễn , H. H. .; Đặng , T. H. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, PHIM CẮT LỚP VI TÍNH CỦA BỆNH NHÂN GÃY XƯƠNG HÀM DƯỚI TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC 2018-2023. VMJ 2023, 531.