(1)
Chu , T. N. M. .; Trịnh , Đình H. .; Đinh , D. H. . ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI MỌC LỆCH, NGẦM TRÊN PHIM CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CHÙM TIA HÌNH NÓN. VMJ 2023, 531.