(1)
Võ , V. V. .; Tống , T. H. .; Đỗ , T. Q. .; Hoàng , T. H. .; Vũ , Q. V. . ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TỔN KHUYẾT PHỨC TẠP VÙNG ĐẦU MẶT DO NGUYÊN NHÂN BỎNG SỬ DỤNG VẠT ĐÙI TRƯỚC NGOÀI. VMJ 2023, 531.