(1)
Lê, T. Đạt .; Nguyễn , Đình T.; Trần , T. T. .; Lâm , H. G. P. ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VÀ CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI ÁC TÍNH TẠI BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH. VMJ 2023, 531.