(1)
Trần, V. L. .; Nguyễn , T. T. H. .; Nguyễn , T. A. .; Vũ , T. T. H. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐAU MẠN TÍNH Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI CÓ THOÁI HÓA KHỚP GỐI NGUYÊN PHÁT. VMJ 2023, 531.