(1)
Vũ , N. H. .; Nguyễn , T. T. .; Nguyễn , D. T. .; Nguyễn , Q. T. .; Vũ , T. H. .; Mạc , Đăng T. . THỰC TRẠNG TIÊM VẮC-XIN PHÒNG UNG THƯ CỔ TỬ CUNG CỦA NỮ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2022. VMJ 2023, 531.