(1)
Đỗ , T. H.; Nguyễn , Q. Q. .; Lê, T. H.; Hà, T. P. D. .; Nguyễn , T. H. N.; Lê, T. H. G.; Lại , T. T. H. .; Tô, L. P. .; Vũ , M. L. .; Đoàn , V. N.; Nguyễn , T. H. G. . NHU CẦU CHĂM SÓC GIẢM NHẸ Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI MẮC BỆNH SUY TIM TẠI KHOA NỘI TIM MẠCH BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 NĂM 2023. VMJ 2023, 531.