(1)
Nguyễn , T. M. H.; Bùi , T. B. .; Tạ , V. T. . NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG SARS-COV-2 BẰNG PHƯƠNG PHÁP REALTIME-PCR SỬ DỤNG CHẤT NHUỘM SYBR GREEN. VMJ 2023, 531.