(1)
Nguyễn , Đình L. .; Nguyễn , T. T. .; Nguyễn , Q. .; Phạm , Q. K. . TÁN SỎI THẬN QUA DA Ở TRẺ EM: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG. VMJ 2023, 531.