(1)
Nguyễn , T. Q. .; Lê, T. T. H.; Vũ , T. C. .; Nguyễn , V. T. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG ĐAU ĐẦU Ở NGƯỜI BỆNH RỐI LOẠN LO ÂU LAN TỎA. VMJ 2023, 531.