(1)
Nguyễn , M. H. .; Lâm , V. N.; Lê, D. H. H.; Nguyễn , H. T. .; Nguyễn , H. N. T. . TẦN SUẤT BIẾN THỂ ĐA HÌNH PNPLA3 I148M Ở NGƯỜI VIỆT NAM – NGHIÊN CỨU PILOT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH. VMJ 2023, 531.