(1)
Trịnh , N. D. .; Bùi , T. Q. . MỐI LIÊN QUAN GIỮA HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP VÀ THANG ĐIỂM HEART Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI ĐAU NGỰC. VMJ 2023, 531.