(1)
Nguyễn , T. H. H. .; Đỗ , T. Q.; Nguyễn , T. T. H. .; Nguyễn , T. H. .; Trần , T. T. T. .; Trần , T. N. .; Phạm , T. T. .; Bùi , K. L. . CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MẮC UNG THƯ ĐIỀU TRỊ Ở MỘT SỐ BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. VMJ 2023, 531.