(1)
Nguyễn , T. T. H. .; Vũ , H. T. .; Nguyễn , C. H. . ĐÁP ỨNG CỦA HÓA TRỊ TIỀN PHẪU PHÁC ĐỒ 4AC-4P TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN III TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU BẮC GIANG. VMJ 2023, 531.