(1)
Nguyễn , V. T. .; Tống , X. T. GIÁ TRỊ CỦA SINH THIẾT TỨC THÌ VÙNG RÌA TRONG PHẪU THUẬT UNG THƯ HẠ HỌNG. VMJ 2023, 531.