(1)
Chu , T. T. .; Võ , Q. T. .; NGuyễn , V. P. .; Nguyễn , T. H. T. . KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VÀ THÁI ĐỘ PHÒNG NGỪA VỀ BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI B CỦA SINH VIÊN Y ĐA KHOA: NGHIÊN CỨU CẮT NGANG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. VMJ 2023, 531.