(1)
Trần , V. L. .; Nguyễn , N. T. .; Nguyễn , T. T. H. . MỐI LIÊN QUAN GIỮA GÁNH NẶNG CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON CÓ TĂNG HUYẾT ÁP. VMJ 2023, 531.