(1)
Dương , T. T. T. .; Bùi , T. B. .; Tạ , V. T. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐA HÌNH GEN GÂY NGUY CƠ TĂNG HUYẾT ÁP BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI TRÌNH TỰ GEN SANGER. VMJ 2023, 531.