(1)
Trần , Đức L. .; Lê, T. T. H. .; Nguyễn , V. D. .; Đoàn , T. H. .; Nguyễn, V. T. . ĐẶC ĐIỂM GIẢM CHÚ Ý Ở NGƯỜI BỆNH VỊ THÀNH NIÊN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN - BỆNH VIỆN BẠCH MAI. VMJ 2023, 531.