(1)
Lê, T. N. .; Võ , V. X. .; Trịnh , L. H. .; Lê, N. T. .; Nguyễn , N. H. .; Nguyễn , Đức V. . KẾT QUẢ HÓA XẠ TRỊ ĐỒNG THỜI TRIỆT CĂN UNG THƯ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN III-IVA BẰNG PHÁC ĐỒ CF TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THANH HÓA. VMJ 2023, 531.