(1)
Lê, T. T. .; Phạm , L. A. .; McNeill, J. . CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN. VMJ 2023, 531.