(1)
Phạm , V. D. .; Kim , V. V. .; Hoàng, A. . ĐẶC ĐIỂM DI CĂN HẠCH TRONG UNG THƯ ĐẠI TRÀNG PHẢI ĐƯỢC PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ 2024, 535.