(1)
Đỗ, T. Đạt .; Vũ , T. K. N. .; Nguyễn, T. T. H. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ÁP XE VÚ Ở NHỮNG PHỤ NỮ CHO CON BÚ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. VMJ 2024, 535.