(1)
Đặng , T. G. .; Khúc, C. H. .; Phan , N. H. .; Lại , T. T. H. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN UNG THƯ BUỒNG TRỨNG GIAI ĐOẠN IIIC – IV BẰNG PHÁC ĐỒ PHỐI HỢP PHẪU THUẬT, HÓA CHẤT TIỀN PHẪU, HÓA CHẤT HẬU PHẪU TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ 2024, 535.