(1)
Nguyễn, H. B.; Nguyễn, C. T.; Lê, H. B. .; Trần , X. T. . KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ CONG DƯƠNG VẬT BẨM SINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÂU XOAY TRỤC VẬT HANG. VMJ 2024, 535.