(1)
Phạm , G. A. .; Nguyễn, T. P. .; Nguyễn, T. A. .; Trịnh , T. T. B. .; Trần , T. N. .; Đỗ , T. T. . KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI LIỆU PHÁP CARBOHYDRAT TRƯỚC PHẪU THUẬT TẠI KHOA UNG BƯỚU BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. VMJ 2024, 535.