(1)
Trần , V. H. .; Nguyễn, V. C. .; Trần , Đức Q. . KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG Ổ LOÉT DẠ DÀY – HÀNH TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN. VMJ 2024, 535.