(1)
Trần , C. V. .; Trương , V. H. .; Nguyễn , H. S. . KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH LANG BEN Ở TRẺ NHŨ NHI BẰNG BÔI KEM CLOTRIMAZOL 1%. VMJ 2024, 535.