(1)
Vũ , T. H. .; Trần , H. T. .; Nguyễn , A. T. .; Đặng , T. D. .; Nguyễn , T. .; Lê, T. L. .; Nguyễn, T. Đạt . ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN VIÊM TỤY CẤP NẶNG ĐƯỢC DẪN LƯU Ổ TỤ DỊCH Ổ BỤNG QUA DA DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN BẠCH MAI. VMJ 2024, 535.